رنگ موي گلامور

رنگ موی ترکیبی و مناسب برای انواع مد های روز رنگ موی گلامور با داشتن ویتامینE و امگا با كندر دارای خاصیت حفاظت از پوست سر ، ساقه مو و نرم کنندگی موی

سر است.

تیوپ 100 ml
کد: 85 – A13501

روشن کننده تا 5 شماره

روشن کننده تا 3 شماره همراه با پوشش 100 درصد موی سفید

بدون تیره کردن ساقه و انتهای مو

درصد آمونیاک پایین

نسبت 1به 1 با اکسیدان