كرم دكلره B

به دلیل داشتن مواد معدنی و روغن از مو محافظت میکند . رنگ مو را از بین میبرد بدون آسیب رساندن به پوست سر به دلیل دارا بودن روغن و مواد معدنی از خشک شدن مو جلوگیری میکند.

حفاظت کننده مو و کف سر

پاک کننده موثر رنگ

قدرت روشن کنندگی کرم دکلره با قدرت بیش از 9 درجه روشن کنندگی

صرفه جویی در زمان روشن کردن مو نرم و براق کننده مو

بدون ایجاد غبار و کف

طريقه مصرف: كرم دكلره با اكسيدان مناسب تركيب مي گردد. براي تاثير قوي نسبت تركيب  1به 1 و تاثير ضعيف 1 به 2 مي باشد.

حجم: تیوپ 150 ml

کد کالا: A11073