محلول پوشش دهنده موي خاكستري حين رنگ شدن مو

با اضافه كردن چند قطره از اين محلول به رنگ باعث افزايش پوشانندگي موهاي خاكستري مقاوم مي شود و كمرنگ و محو شدن رنگ مو را كاهش و به تاخير مي اندازد.از مو محافظت مي كنند.اثر رنگ را تشديد مي كند.

نحوه مصرف: در هر  60 ميل رنگ دو قطره به تركيب رنگ مويتان اضافه نماييد

بطري:90 ميل

كد كالا:A12316