ماسک

همراه حرفه ای برای رنگ مویی حرفه ای

فرمول خاص این ماسک ساختمان مو را بعد از رنگ کردن بازسازی می کند.

باعث بهبود ساختار مو می شود

از رنگ مو محافظت می کند و ظاهر زیبائی به رنگ مو می دهد

کد کالا: A02101