شامپوي تثبيت كننده رنگ

همراه حرفه ای برای رنگ مویی حرفه ای

متعادل کننده اسیدیته مو که همزمان باعث تمیز کردن مو از بقایای رنگ روی سر می شود

با بستن ساختارهای کراتینی مو باعث تثبیت رنگ و ماندگاری آن می شود

بطری 1000 ml

کد کالا: A51011