دستگاه چربي سنج BF511

دستگاهی کامل برای سنجش چربی بافتی بدن،دارای تاییديه های بالینی حتی برای کودکان است. مدل خانواده » این دستگاه، اطلاعات جامعی ازمحتوای چربی بافتی، میزان ماهیچه های اسکلتی ، BMIبدن شما و همچنین میزان متابولیسم بدن درهنگام استراحت را در اختیار شما قرار میدهد.

از آنجایی که این دستگاه در طبقه بندی محصولات پزشکی قرار گرفته است؛ شما می توانید روی دقت وصحت نتایج این دستگاه حساب کنید.

دانلود کاتالوگ محصول