CompA.i.rTM Basic NE-C803

CompA.i.rTM Basic NE-C803

نبولایزر کمپرسوری برای درمان مشکلات تنفسی حاصل از عوامل حساسیت زای موجود در هوا

و آلودگی های محیطی با قیمت بسیار مناسب. Comp Air Basic برای تسهیل رساندن دارو

به بیمار طراحی شده و دستگاهی بسیار مقرون به صرفه است که در بدو تولید جایزه بین المللی

طراحی را دریافت کرده است.

مجهز به فنآوری V.V.T

کوچکترین و سبکترین نبولایزر کمپرسوری امرن

نبولایزر غیر تخصصی، مناسب جهت استفاده در منزل

بیصدا و قابل تفکیک (نظافت آسان)

درمان روزانه بیماری های مرتبط با اختلالات تنفسی

قیمت مناسب