Comp A.i.r Pro NE-C900

نبولایزر NE-C900 با ویژگیهای بسیار مناسب برای ارائه درمان کامل بیماران طراحی و ساخته شده است.

ویژگی اصلی این دستگاه، کمپرسور با دوام و با عملکرد خروجی مناسب است که برای رساندن دارو به میزان

بالا برای بیمارانی که نیاز به دریافت داروی بیشتر دارند،ساخته شده است.

  • استفاده از کیت منحصر بفرد قابل تفکیک
  • دارای کمپرسور با دوام با عملکرد خروجی بالا
  • رساندن میزان مناسب دارو در راه های هوای کوچکتر

دانلود کاتالوگ راهنما