Flex temp smart

Flex temp smart و Eco temp smart

 

هوشمندا نه ترین راه انداز ه گیری درجه حرارت بدن استفاده از مد لهای Eco temp smart و Flex temp smart امرن است که در مدت 10 ثانیه با سرعت بالا، دمای بدن را اندازه گیری میک‌ند.

بعلاوه، مدل Flex temp smart دارای یک ویژگی انعطا ف پذیری است و باعث سهولت در استفاده می شود.

تمامی مد لهای این تب سنج ها ضدآب بوده و قابلیت تعویض باتری را دارند.