آفتالموسكوپ سري L2 با لامپ هالوژن 2.5 ولت

 

  • 29 لنز به علاوه (1-10، 12، 15، 20، 40)؛  منهای (1-10، 15، 20، 25، 30، 35)
  • دیافراگم: شکاف، ستون ثابت، دایره بزرگ، دایره متوسط، دایره کوچک، فیلتر بدون قرمز، فیلتر آبی، قطبش فیلتر

دانلود کاتالوگ محصول http://GA_ri-scope_L_RevDri-scopeL_e_RevL2016-03