اتوسكوپ مدل E-scope

اپتیک اتوسکوپ e-scope® با 2.5 وات  (3200K) و یا نورهای LED 3.7V (5500 K)

  • فیبر نوری با 2.5 وات Xenon (3.200 K) یا نوآوری 3.7 V LED (5.500 K) روشنایی
  • داراي زمینه روشنایی
  • مناسب برای آزمایشات پنوماتیک
  • لنز چرخشی 3 برابر بزرگنمایی
  • شامل گوش و حلقوی قابل استفاده مجدد (5 x 2.5mm، 5 x 4mm)

دانلود كاتالوگ محصول