اسپكولوم مامائي مدل Cusco

Choice of two vaginal specula models and different sizes: انتخاب دو مدل اسپکوال واژینال و اندازه های مختلف :

 • graeve vaginal speculum, external polished finish درخشش اسپکولوم واژن، پایان فلزی داخلی
 • cusco vaginal speculum, external matt finish اسپکولوم واژنCusco ، مات پایان خارجی
 • No reflections thanks to matt inner surface بدون بازتاب به لطف مات سطح داخلی
 • Made of stainless steel type 18/8 ساخته شده از فولاد ضد زنگ نوع 18/8
 • Can be sterilized up to 134°C (273°F) in an autoclave می تواند تا اتوکلاو تا 134 درجه سانتی گراد (273 درجه فارنهایت) استریل شود .
 • Each speculum is supplied in a cardboard box هر ذره بین در یک جعبه مقوایی عرضه می شود .
 • graeve Fig. 1, 75 x 20 mm (2.95 x 0.79 in) •graeve Fig 1، 75 * 20 میلیمتر (2.95 x 0.79 in)
 • graeve Fig. 2, 95 x 35 mm (3.74 x 1.38 in) •graeve Fig ، 95 × 35 میلی متر (3.74 x 1.38 in)
 • graeve Fig. 3, 115 x 35 mm (4.53 x 1.38 in) 3 •graeve Fig ، 115 × 35 میلیمتر (4.53 x 1.38 in)
 • cusco virgins, 75 x 17 mm (2.95 x 0.67 in) •cusco virgins ، 75 × 17 میلی متر (2.95 x 0.67 in)
 • cusco Fig. 1, 75 x 32 mm (2.95 x1.26 in) Cusco شکل 1، 75 × 32 میلیمتر (2.95 x 1.26 in)
 • cusco Fig. 2, 85 x 35 mm (3.35 x 1.38 in) Cusco شکل 2، 85 × 35 میلی متر (3.35 x 1.38 in)
 • cusco Fig. 3, 100 x 35 mm (3.94 x 1.38 in) Cusco شکل 3، 100 × 35 میلی متر (3.94 x 1.38 in)