چراغ معاينه

چراغ معاينه تشخيصي

نشانه هاي تشخيصي اقتصادي براي fortehux_N استفاده معاينه دانش آموختگان پزشكي و عموم

• Photobiology معتبر برای استفاده از چشم در مطابقت با EN 62471: 2008 معتبر است.
بنابراین Fortelux N می تواند به راحتی برای معاینه دانش آموز مورد استفاده قرار گیرد.
• LED 3V (5،500 Kelvin / 24،000 Lux max.)
• 2 باتری نوع AAA شامل
• محوطه آلومینیوم ضدعفونی
• کلیپ فلزی برای اتصال به کت پزشک
• عملکرد ساده / خاموش از طریق تماس با کلیپ فلز
• بسته بندی شده به صورت جداگانه یا در بسته های 6 (رنگ های مختلف و یا شش در هر رنگ)
• 2 سال گارانتی

دانلود راهنماي كاتالوگ محصول

راهنماي استفاده از محصول