بازارچه خیریه نوروزی ۱۳۹۷ موسسه بهنام دهش پور

شرکت پایکاربنیان طب به رسم همیشگی، حامی بازارچه خیریه نوروزی ۱۳۹۷ موسسه بهنام دهش پور خواهد بود. این بازارچه، از روزهای هفتم تا یازدهم اسفند ماه در مجتمع فرهنگی و ورزشی تلاش از ساعت ۱۰ صبح تا ۹ شب برگزار خواهد شد شرکت پایکاربنیان طب در این بازارچه به منظور همراهی و کمک به بیماران سرطانی بصورت ۱۰۰% خیریه حاضر خواهد شد.