از طریق قسمت جستجو، نام برند و شهر مورد نظر خود را جستجو نمایید.

ردیفنام نمایندهشماره ثابتفکسبرندهای نمایندگیشهرآدرس
۱اورنگ بیدرنگ۰۲۶۳۴۴۸۲۷۲۰۰۲۶۳۴۴۸۲۷۲۳فرامسیکرجکرج – جهانشهر – خیابان کسری – روبروی بیمارستان کسری – نبش کوچه گلایل
۲فراهان پخش پایتخت۸۸۱۷۵۹۵۰-۸۸۱۷۵۹۳۹۸۸۱۷۵۹۵۰-۸۸۱۷۵۹۳۹فرامسیتهرانتهران - عباس آباد – روبروی خیابان پاکستان – نبش نیریزی – پلاک ۹ – طبقه سوم – واحد ۶
۳پخش چهرزاد۰۳۱۳۷۸۰۲۰۱۳۰۳۱۳۷۴۵۱۴۲۴فرامسیاصفهاناصفهان - خیابان کاوه - خیابان فلاطوری - آرایشی چهرزاد
۴پخش آذر۰۶۱۳۴۴۹۴۳۳۰۰۶۱۳۴۴۹۴۳۳۰فرامسیاهوازاهواز - زیتون کارمندی - خیابان زمرد - نبش خیابان هدایت - پلاک ۴۹
۵تجهیزگران بهداشت۰۸۳۳۷۲۲۱۹۳۸-۹۰۸۳۳۷۲۲۱۹۳۹فرامسیکرمانشاهکرمانشاه - میدان آیت الله کاشانی- مجتمع تجاری ارک - طبقه ۷ - واحد۷
۶پخش پرند۰۸۶۳۴۱۳۲۸۹۲۰۸۶۳۳۶۷۷۹۷۱فرامسیاراکاراک – ابتدای جاده تهران – نرسیده به بانک ملت
۷سینا نخبه زعیم۰۹۱۲۳۶۲۱۷۹۸فرامسیقزوینهشتگرد - خیابان بوعلی - جنب شبکه بهداشت – پلاک ۶۵
۸پخش آراز تهران۰۷۱۳۲۲۸۸۹۴۸۰۷۱۳۲۲۸۹۶۷۹فرامسیشیرازشیراز - چهارراه ادبیات- بلوار ۴۰ مقام - کوچه ۱۴ - پلاک ۲۴
۹اسماء مولایی۰۹۱۲۷۱۰۶۳۸۱-۰۹۱۸۷۰۱۳۲۲۶فرامسیایلامایلام سعدی خیابان تختی روبروی پاساژ تیمورپور
۱۰آرین طب اسپادانا۰۵۱۳۸۴۷۲۴۷۶۰۵۱۳۸۴۷۲۴۷۶فرامسیمشهدمشهد – احمد آباد – بلوار بعثت ۴ و ۶ – پلاک ۲۲ – طبقه اول
۱۱محمد دهقان۰۱۳۴۲۵۴۱۲۹۰۰۱۳۴۲۵۴۱۲۹۰فرامسیلنگرودلنگرود - خیابان نواب صفوی - خیابان شهید قبادی - ساختمان آرمین - واحد ۳
۱۲پخش مازند نیکان۰۱۱۳۲۳۷۹۱۰۰-۲۰۰۰۱۱۳۲۳۷۹۱۰۰-۲۰۰فرامسیبابلبابل- کمربندی شرقی - میدان شهید بزاز - خیابان فیضیه - فیضیه ۶ - کوچه یاس ۴ - پلاک ۵۸
۱۳میترا شکوهی۰۷۶۴۴۴۵۶۹۸۰۰۷۶۴۴۴۵۶۰۰۷فرامسیکیشکیش - بازارپردیس ۲ - طبقه فوقاتی - پلاک ۲۰۳
۱۴زیبا گستر غرب۰۴۴۳۲۲۵۶۱۹۷۰۴۴۳۲۲۵۶۱۹۷فرامسیارومیهارومیه - چهارراه آپادانا - اول خیابان برق - روبروی ساختمان امین - برج جمال - طبقه دوم - واحد ۵
۱۵بازرگانی کایا کیش۰۳۵۳۸۲۰۲۹۰۲۰۳۵۳۵۲۸۳۹۷۰فرامسییزدیزد - سه راه شحنه - روبروی ایستگاه اتوبوسرانی - کوچه کویر - ابتدای کوچه - ساختمان کایا کیش
۱۶امیر حسین زارع۰۹۱۲۶۵۲۰۵۱۸فرامسیقمقم - بیست متری شهید بهشتی - روبروی کوچه ۲۱ - پلاک ۴۲۲
۱۷پخش نوژان۰۸۷۳۳۶۶۷۶۵۴۰۸۷۳۳۶۶۷۶۵۴فرامسیسنندجسنندج - بلوار پاسداران - خیابان دانشگاه کردستان - شهرک استانداری - کوچه البرز - پلاک۵۳
۱۸آرایشی و بهداشتی ابوریحان۰۱۷۳۲۵۳۴۷۴۰۰۱۷۳۲۵۳۳۳۶۵فرامسیگرگانگرگان- بلوار نهارخوران- حافظیه- مجتمع میلاد نور- طبقه زیرین-پلاک ۲۶
۱۹پارس کژال سبز۲۲۷۳۸۱۲۹-۲۲۷۰۴۲۶۹۲۲۷۴۲۶۶۴بیولاین و فرامسی
تهرانتهران - میدان تجریش – خیابان فنا خسرو – شماره ۵۳ – طبقه سوم
۲۰تهرانیان تجارت آشنای پاژ۰۵۱۳۸۴۵۵۵۰۰۰۵۱۳۸۴۵۸۱۹۷بیولاینمشهدمشهد - کوهسنگی - کوهسنگی ۲۹- پلاک ۲۶- طبقه -۱
۲۱اسماء مولایی۰۹۱۲۷۱۰۶۳۸۱-۰۹۱۸۷۰۱۳۲۲۶بیولاینایلامایلام سعدی خیابان تختی روبروی پاساژ تیمورپور
۲۲مه فام۰۳۱۳۶۲۰۴۷۴۵۰۳۱۳۶۲۸۷۷۷۴بیولایناصفهاناصفهان- ابتدای چهارباغ بالا- مجتمع تجاری اداری کوثر - طبقه ششم - واحد ۸۱۲
۲۳پارس پویان سائین۰۷۱۵۸۰۱۴۹۱۳بیولاینشیرازشیراز - بلوار محراب - شهرک صنعتی دستغیب - خیابان زیتون - کوچه ۱۱- پلاک ۲۳۰
۲۴آرش هدایتی۰۲۶۳۲۵۷۰۴۲۸۰۲۶۳۲۵۵۷۶۰۲بیولاینکرجکرج - عظیمیه - میدان آزادگان - کوچه شهید حسینی - پلاک ۱۴
۲۵عادل جعفری۰۶۱۳۴۴۶۲۵۸۰ - ۰۹۳۶۸۷۷۱۰۰۱بیولایناهوازاهواز - کوی ملت- بلوار ۳۲ متری - نبش بن بست دوم - پلاک ۹۳