از طریق قسمت جستجو، نام برند و شهر مورد نظر خود را جستجو نمایید.

ردیفنام نمایندهشماره ثابتفکسبرندهای نمایندگیشهرآدرس
۱پزشکی مرکزی اراک۰۸۶۳۴۱۳۵۶۸۱-۰۸۶۳۴۱۳۵۰۶۰-۰۸۶۳۴۱۳۲۰۳۵۰۸۶۳۴۱۳۵۶۸۱امرن-ریشتراراک
اراک -شهرک صنعتی قطب - خیابان هواشناسی - همت ۳
۲کالای پزشکی ارک ارومیه۰۴۴۳۲۲۵۰۳۵۳۰۴۴۳۲۲۲۷۸۷۶امرن-ریشترارومیهارومیه - خیابان خیام جنوبی - نرسیده به چهارراه دانش - پاساژ ارک
۳تجهیزات پزشکی شایسته۰۳۱۳۶۲۵۹۴۶۹-۰۳۱۳۶۲۸۹۷۵۹۰۳۱۳۶۲۸۹۷۶۱امرن-ریشتراصفهاناصفهان -خیابان حکیم نظامی - جنب خیابان حسین آباد - مجتمع ونک- شماره۵
۴کالای پزشکی آب آب ۰۶۱۳۲۲۱۹۸۱۵-۰۶۱۳۲۲۳۵۸۴۶شعبه۲۰۶۱۳۲۲۲۲۹۱۰امرن-ریشتراهوازاهواز - خیابان امام شرقی- نبش شهید محمدیان(خاقانی )
۵پویا طب نوین بجنورد۰۵۸۳۲۲۳۰۳۳۱۰۵۸۳۲۲۱۲۰۳۵امرن-ریشتربجنوردبجنورد - بین فلکه سفید و چهارراه مخابرات -کوچه گرمه ایی - جنب آزمایشگاه دکتر قزلباش
۶یکتاوران محیا تبریز۰۴۱۳۵۵۳۴۲۳۶-۰۴۱۳۵۵۶۳۵۸۷۰۴۱۳۵۵۳۴۲۳۵امرن-ریشترتبریزتبریز- خیابان ۱۷ شهریور جدید-برج امپراتور -طبقه ۵- واحد ۳۰
۷صدرا طب۶۶۱۷۴۰۰۲-۶۶۱۷۴۰۰۳۶۶۱۷۴۰۰۲-۶۶۱۷۴۰۰۳امرنتهران ولیعصر - بالاتر از خ پاستور - پاساژ ارسطو- پ ۲۰
۸تجهیزات پزشکی سینوهه۰۱۳۳۲۱۲۹۵۸۲۰۱۳۳۲۱۱۲۰۷۴ریشتر-امرنرشترشت - نرسیده به چهارراه گلسار - جنب داروخانه دکتر جلالی- ساختمان پزشکان نادری- طبقه همکف
۹کالای پزشکی سمنان۰۲۳۳۳۳۳۴۴۲۴۰۲۳۳۳۳۳۲۲۰۷امرن- ریشترسمنانسمنان - بلوار ولی عصر - روبروی پارک سنگی- خیابان فجر
۱۰کالای پزشکی شهرکرد طب۰۳۸۳۲۲۷۸۵۷۰۰۳۸۳۲۲۷۸۵۷۱امرن- ریشترشهرکرد"شهرکرد - بلوار خواجه نصیر - کوچه ۵۸ - جنب پلیس + ۱۰ - پلاک ۱۰
۱۱تجهیزات طبی بوعلی شهریار۶۵۵۳۱۶۱۶۶۵۵۲۶۲۰۰- ۶۶۹۷۱۶۶۰ تهرانامرن-ریشترشهریارشهریار - فاز یک اندیشه – ارغوان چهارم – جنب ساختمان شهدا –پلاک ۴
۱۲لوازم پزشکی شیراز۰۷۱۳۲۳۴۲۸۳۲۰۷۱۳۲۳۴۲۸۳۲امرن- ریشترشیرازشیراز- خیابان مشیرفاطمی-کوچه هفت-پلاک۱۰-طبقه۴
۱۳کالای پزشکی کرمان۰۳۴۳۲۲۲۳۴۴۸-۰۳۴۳۲۲۲۲۵۵۹۰۳۴۳۲۲۲۲۵۵۹امرن- ریشترکرمانکرمان - خیابان فلسطین - ابتدای خیابان ابن سینا- بعد از مجتمع پزشکان- کوچه دوم- سمت راست
۱۴احسان طب۰۵۱۳۲۲۵۹۳۶۸۰۵۱۳۲۲۱۸۲۱۲امرن- ریشترمشهدمشهد - خیابان دکتر چمران- نبش چمران۸
۱۵نمونه واثق گرگان۰۱۷۳۲۲۲۴۴۹۴-۰۱۷۳۲۳۲۱۷۵۲۰۱۷۳۲۲۳۷۵۱۳امرن- ریشترگرگانگرگان - خیابان پنجم آذر- آذر سوم- نبش کوچه دوم- ساختمان نمونه واثق
۱۶تجهیزگران بهداشت طب۰۸۳۳۷۲۲۱۹۳۸۰۸۳۳۷۲۲۱۹۳۹امرن- ریشترکرمانشاهکرمانشاه - میدان آیت الله کاشانی- مجتمع تجاری ارک - طبقه ۷ - واحد۷
۱۷تجهیزات پزشکی کیان طب۰۳۵۳۶۲۹۷۹۲۱-۲۳۰۳۵۳۶۲۹۷۹۲۳امرن- ریشتریزدیزد - ابتدای بلوار امام جعفر صادق - بعد از بیمارستان مادر - تجهیزات پزشکی کیان طب
۱۸محدثه علوی راد۰۹۱۲۶۳۸۵۷۳۳۰۷۶۳۳۳۵۲۶۶۷امرن- ریشتربندرعباسبندرعباس - خیابان رسالت شمالی-کوی خلیج فارس-کوچه نیکنام۳
۱۹هومان تجهیز فرازنگر(توزیع داروخانه)۲۲۸۸۳۵۵۷-۸ ۲۲۸۸۳۵۵۷-۸امرنتهران و قزوین تهران- شریعتی - میدان کتابی - ابتدای جلفا- بن بست اول- پلاک ۱ - واحد ۱
۲۰هومان تجهیز فرازنگر۰۲۶۳۲۲۶۴۶۷۴۲۶۳۲۲۶۴۶۷۴امرنکرج و قمکرج - چهارراه طالقانی - خیابان گلها - ساختمان بنای ماندگار - طبقه ۶- واحد ۶۰۶
۲۱تجهیزات پزشکی قوچانی۰۱۱-۳۳۳۵۶۵۴۵۰۱۱۳۳۳۶۰۸۲۸امرن- ریشترساریساری - خیابان امیر مازندرانی - روبروی بیمارستان امام خمینی - جنب نمایندگی ال جی
۲۲تابان تجهیز زاگرس۰۶۶۳۳۲۱۴۰۸۴۰۶۶۳۳۲۱۴۰۸۴-تهران۸۹۷۷۳۴۵۲امرن- ریشترخرم آبادخرم آباد - خیابان انقلاب - سه راه مطهری - مجتمع تجاری سپید - واحد ۴۰۱