Flex temp smart & Eco temp smart

هوشمندانه ترین راه اندازه گیری درجه حرارت بدن استفاده از تب سنج ضد آب Eco temp smart و Flex temp smart امرون است که  با سرعت بالا، دمای بدن را اندازه گیری می کنند.

بعلاوه، مدل Flex temp smart اومرون دارای یک ویژگی انعطاف پذیری است و باعث سهولت در استفاده می شود.

تمامی مدلهای این تب سنج های امرن ضدآب بوده و قابلیت تعویض باتری را دارند.