تب سنج غیر تماسی ۷۲۰ امرون یک دستگاه فوق سریع، دقیق، مادون قرمز با ویژگی های خاص است که کنترل مداوم حفظ درجه حرارت نوزاد شما با کمترین سروصدا توسط آن امکان پذیر است.

تب سنج مدل ۷۲۰ اومرون دمای بدن را از طزیق پیشانی اندازه گیری می کند. همچنین می تواند برای سنجش دمای مایعات و محیط مورد استفاده قرارگیرد مانند: اندازه گیری دمای بطری شیر یا ظرف غذای کودک و همچنین دمای اتاق.