تب سنج گوشی امرن مدل Gentle Temp 520

تب سنج گوشی امرن مدل Gentle Temp 520

تب سنج گوشی امرن

  • منبع تغذیه: باتری
  • صفحه LDC
  • روکش پروب یکبار مصرف باید روی پروب قرار بگیرد و سپس دستگاه روشن شود.
  • پروب به مدت یک ثانیه باید داخل سوراخ گوش قرار بگیرد و بوق بزند.
  • عدد ثابت شده روی صفحه نمایش دیده خواهد شد.

درباره پایکار بنیان طب

پایکاربنیان طب نماینده رسمی حوزه تجهیزات پزشکی تشخیصی، خانگی و بیمارستانی امرن و ریشتر، ارائه کننده محصولات تشخیصی و پزشکی خانگی و بیمارستانی است.