کرم دکلره B فرامسیکرم دکلره B فرامسی

کرم دکلره B فرامسی

به دلیل داشتن مواد معدنی و روغن از مو محافظت میکند . رنگ مو را از بین میبرد بدون آسیب رساندن به پوست سر به دلیل دارا بودن روغن و مواد معدنی از خشک شدن مو جلوگیری میکند.

  • حفاظت کننده مو و کف سر
  • پاک کننده موثر رنگ
  • قدرت روشن کنندگی کرم دکلره با قدرت بیش از ۹ درجه روشن کنندگی
  • صرفه جویی در زمان روشن کردن مو نرم و براق کننده مو
  • بدون ایجاد غبار و کف

طریقه مصرف: کرم دکلره با اکسیدان مناسب ترکیب می گردد. برای تاثیر قوی نسبت ترکیب ۱به ۱ و تاثیر ضعیف ۱ به ۲ است.

حجم: تیوپ ۱۵۰ ml

کد کالا: A11073