ژل ماسک اکسیژن رسان

O2 Mineral Gel_Mask Beech and Cress

ژل ماسک اکسیژن رسان بازسازی کننده که سبب اکسیژن رسانی پوست شده و اثر رادیکال های آزاد را از پوست خنثی می کند.

از آسیب های گذر زمان بر روی پوست جلوگیری کرده و مواد ضروری پوست را تامین می نماید.

حجم: ۲۰۰ ml

Code: NBP51200

مواد موثر تشکیل دهنده: شاهی، هلو، برنج، سرخس