دیاپازون شنوایی برند ریشتر

دیاپازون چیست ؟دیاپازون شنوایی برند ریشتر

 • دیاپاون پزشکی وسلیه ای از جنس آلومینیومی و یا استیل که دارای دو شاخه متصل به یک پایه است. با واردشدن ضربه به شاخه های آن دیاپازون به ارتعاش در می آید و امواج صوتی در یک فرکانس تولید می کند.
 • دیاپازون پزشکی شبیه چنگک است . کاربرد اصلی آن در تشخیص و درمان اختلالات  شنوایی است.
 • همراه وزنه یا بدون وزنه

انواع دیاپازون شنوایی برند ریشتر :

دیاپازون ۳۲HZ ریشتر از جنس استیل

دیاپازون ۶۴HZ ریشتر از جنس استیل

دیاپازون ۱۲۸HZ ریشتر از جنس آلومینیوم

دیاپازون ۲۵۶HZ ریشتر از جنس استیل

دیاپازون ۲۰۴۸HZ ریشتر از جنس استیل

دیاپازون riester با فرکانس های متفاوت از ۳۲ هرتز تا ۲۰۴۸ هرتز وجود دارد .

برای تشخیص اختلالات شنوایی از سنین کودکی الی بزرگسالی، در مراکز تشخیص طبی کودکان و شنوایی سنجی بزرگسالان توسط متخصصین گوش و حلق و بینی و متخصصین مغز و اعصاب مورد استفاده قرار می گیرد.

فرکانس های پایین تر برای کودکان، افراد جوان و بزرگسالان استفاده می شود . فرکانس های قوی تر برای شرایط کاری با اصوات شدید تر کاربرد فراوانی دارد. مثل کارگران صنعتی، جوشکاران صنعتی ، آتش نشانان، پلیس و امداد و نجات …


مدل های مختلف دیاپازون ریشتر

چنگال تنظیم با بست

 • چنگال تنظیم با گیره، فولاد، C 64 هرتز؛ با توجه به هارتمن
 • چنگال تنظیم با گیره، فولاد، c 128 هرتز؛ با توجه به هارتمن
 • چنگال تنظیم با گیره، آلومینیوم، c 128 هرتز؛ با توجه به هارتمن
 • چنگال تنظیم با گیره، فولاد، C-1 32 هرتز؛ با توجه به فرانسوی
 • چنگال تنظیم با گیره، فولاد، c1 256 هرتز؛ با توجه به هارتمن
 • چنگال تنظیم با گیره، آلومینیوم، c1 256 هرتز؛ با توجه به هارتمن

چنگال تنظیم بدون گیره

 • چنگال تنظیم بدون گیره، فولاد، c2 512 هرتز؛ با توجه به هارتمن
 • چنگال تنظیم بدون گیره، آلومینیوم، c2 512 هرتز؛ با توجه به هارتمن
 • چنگال تنظیم بدون گیره، فولاد، c3 1024 هرتز؛ با توجه به هارتمن
 • چنگال تنظیم بدون گیره، آلومینیوم، c3 1024 هرتز؛ با توجه به هارتمن
 • چنگال تنظیم بدون گیره، فولاد، c48 2048 هرتز؛ با توجه به هارتمن
 • چنگال تنظیم بدون گیره، آلومینیوم، c48 2048 هرتز؛ با توجه به هارتمن
 • چنگال تنظیم بدون گیره، فولاد، c5 4096 هرتز؛ با توجه به هارتمن
 • چنگال تنظیم بدون گیره، فولاد، c5 4096 هرتز؛ با توجه به هارتمن، با پایه

چنگال مخصوص تخصصی

 • چنگال تنظیم، فولاد، a1 440 هرتز؛ با پایه
 • چنگال تنظیم، فولاد، C 64 Hz / c 128 هرتز؛ گیره قابل جابجایی، با پایه، با توجه به Rydel-Seiffer

شرکت پایکاربنیان طب ، نماینده انحصاری محصولات ریشتر در ایران است .