اتوسکوپ پزشکی

اتوسکوپ (Otoscope)

اتوسکوپ پزشکی

اتوسکوپ (Otoscope) نام وسیله‌ای پزشکی است که برای مشاهده داخل گوش مورد استفاده قرار می‌گیرد. پزشکان این وسیله را به منظور غربالگری برخی بیماری‌ها در معاینات دوره‌ای معمول و یا بررسی برخی شکایات مرتبط با سیستم شنوایی بکار می‌برند. با کمک اتوسکوپ می‌توان گوش خارجی و میانی را مورد معاینه قرار داد.

اتوسکوپ شامل دو بخش «دسته» و «سر» است.

  1. سر اتوسکوپ شامل :
  • از یک منبع الکتریکی تولید نور
  • یک عدسی با قدرت بزرگ‌نمایی کم
  1. در انتهای قدامی اتوسکوپ نیز ناحیه‌ای به منظور اتصال یک اسپکولوم برای ورود به داخل مجرای گوش در نظر گرفته شده است.

اتوسکوپ (Otoscope)

ریشتر یک برند آلمانی با اتوسکوپ های بسیار با کیفیت که هم اکنون توسط شرکت پایکار بنیان طب عرضه می شود .

بهبودی بیماران کرونایی با استفاده از نبولایزر
ادامه مطلب