اتوسکوپ (Otoscope)

اتوسکوپ (Otoscope)

اتوسکوپ (Otoscope)

اتوسکوپ (Otoscope) نام وسیله‌ای پزشکی است که برای مشاهده داخل گوش مورد استفاده قرار می‌گیرد. پزشکان این وسیله را به منظور غربالگری برخی بیماری‌ها در معاینات دوره‌ای معمول و یا بررسی برخی شکایات مرتبط با سیستم شنوایی بکار می‌برند. با کمک اتوسکوپ می‌توان گوش خارجی و میانی را مورد معاینه قرار داد.

اتوسکوپ شامل دو بخش «دسته» و «سر» است. «سر» از یک منبع الکتریکی تولید نور و یک عدسی با قدرت بزرگ‌نمایی کم تشکیل شده است. در انتهای قدامی این وسیله نیز ناحیه‌ای به منظور اتصال یک اسپکولوم پلاستیکی برای ورود به داخل مجرای گوش در نظر گرفته شده است.

برند ریشتر یک برند آلمانی با اتوسکوپ های بسیار با کیفیت هم اکنون توسط شرکت پایکار بنیان طب عرضه شده است .

تب سنج غیرتماسی دیجیتال OMRON 720
ادامه مطلب