بازارچه خیریه بهنام دهش پور

خیریه بهنام دهش پور

بازارچه خیریه بهنام دهش پور

بازارچه خیریه بهنام دهش پور شرکت پایکار بنیان طب در به منظور همراهی و کمک به این خیریه حضور بعمل آورد. همچنین در راستای ارتقا اطلاعات سلامتی جامعه اقدام به سنجش فشار خون رایگان در غرفه خود کرد.

بازارچه خیریه بهنام دهش پور

 

شرکت پایکاربنیان طب مفتخر است که سهمی در جریان این امر خدا پسندانه داشته . این شرکت همواره می‌کوشد تا در عرصه‌ های این‌ چنینی حضوری پررنگ‌ داشته باشد.

چرا که بر این باور است ، همدلی و همیاری به‌ خصوص در تنگناهای زندگی تنها رمز موفقیت و راهکار عبور از دوران بحرانی است.

به امید روزی که شاهد درمان تمام بیماران و یا به حداقل رساندن بیماری‌ در کشور عزیزمان باشیم.

آرزوی ما سلامتی هم میهنان کشورمان در سرتاسر ایران است .

اخبار

 

تاثير چاقی در فشار خون بالا
ادامه مطلب