تاثیر چاقی در فشار خون بالا

تاثیر چاقی در فشار خون بالا

تاثیر چاقی در فشار خون بالا بیماری پر فشاری خون یا فشارخون بالا که با اصلاح هیپرتانسیون نیز در میان پزشکان شناخته می شود از جمله بیماری های شایع مزمن در عصر ماست .

اما صرف نظر از علل بروز این بیماری در گروه های مختلف ، مهم است که بدانیم فشار خون طبیعی چگونه تامین و حفظ می شود .اهمیت وجود یک فشار نسبتا ثابت در عروق و رگ های ما از نظر برقراری حرکت مداوم از سوی قلب به سوی بافت های مختلف بدن و بالعکس بر کسی پوشیده نیست .

#مقالات

#پایکار بنیان طب

نبولایزر کمپرسوری A3
ادامه مطلب